Menu
Cart 0

SmartHospital Sky for

  • 000 ฿


WorldMedic ได้รับความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ด้านการแพทย์ให้พัฒนาระบบให้ กับโรงพยาบาลธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) เพื่อใช้บริหารจัดการระบบของโรงพยาบาลแห่งนี้สำหรับพนักงานและบุคลากร โดยมีระบบสำหรับ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกียวข้อง ลิงค์กับระบบ eHR ฝ่ายบุคคลและ SAP มีระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ และรายงานที่สรุปให้กับผู้บริหาร และติดตามประวัติสำหรับแพทย์ได้ครบทุกส่วน ...หนึ่งในโครงการของ WorldMedic Sky.........www.worldmedicsky.com


We Also Recommend