Menu
Cart 0
SmartGuide

SmartGuide

  • 6,50000 ฿


SmartGuide New Edition
ระบบซอฟต์แวร์การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยา

 ซอฟต์แวร์ที่คอยช่วยเหลือการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นแบบง่ายๆ ใช้งานง่าย และสะดวก รวดเร็ว มาใช้ประกอบกัน  ทีมงานจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นโดยมีข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ชำนาญการ และ มีข้อมูลแม่แบบ(Master File)  และหากแต่ละร้านยาหรือร้านยาเครือข่ายที่ต้องการปรับปรุงระบบให้บริการสำหรับลูกค้า (Customer Relationship Management ;CRM)


We Also Recommend