Menu
Cart 0
SmartDrug-Interaction

SmartDrug-Interaction

  • 6,50000 ฿


SmartDrug-Interaction
ซอฟต์แวร์เตือนการทำปฏิกิริยากันของยา  ออกแบบสำหรับคลินิกและร้านยาโดยเฉพาะ

ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์นี้  ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ทีมงานได้มีส่วนร่วมในการบรรยายให้กับคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ(http://www.worldmedic.co.th/main/spsp/)  โดยได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามถึงความต้องการของเภสัชกรที่ต้องการระบบช่วยในการทำงาน  สิ่งหนึ่งนั้นก็คือ  ระบบเช็คการทำปฏิกิริยากันของยา (Drug Interaction) ซึ่งที่ผ่านมาต้องใช้การเปิดตำรา หรือไม่ก็ใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ 


We Also Recommend