Menu
Cart 0

SmartClinic Plus Rx

  • 28,50000 ฿


SmartClinic 4.0 Plus  RX New Edition
นวัตกรรมล่าสุดของระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกและโพลีคลินิก สมบูรณ์แบบ

SmartClinic PlusRX ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.3.0, SmartClinic 4.0, SmartClinic 4.0 Plus, SmartClinic 4.0 PlusX ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบห้องยา สำหรับคลินิกและโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีระบบห้องจ่ายยาแยกจากห้องการเงิน เพื่อความเป็นระบบแยกจากกัน ทำให้การบริหารจัดการทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น คนไข้ถูกแยกอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังเพิ่มระบบการยืมแฟ้มและคืนแฟ้มคนไข้ ระบบการส่งต่อคนไข้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ระบบโดยรวมก็จะเหมือนโรงพยาบาลคือ ชำระเงินเสร็จนำใบเสร็จไปรับยาที่ห้องจ่ายยา ระบบส่วนอื่นยังคงไว้ซึ่งความง่าย สวยงาม ใช้งานสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่ายเช่นเดิม