Menu
Cart 0

How to Order

การโอนเงินผ่าน ATM

การโอนเงินผ่านธนาคาร

 

 

การโอนเงินผ่านบัตรเครติด

 คลินิกที่นี่   http://www.software.worldmedic.com/how2order.html

 

หลังจากนำเงินเข้าบัญชี  โดยการโอนเงินผ่านบัญชี หรือ ATM หรือ บัตรเครดิต เรียบร้อยแล้ว    กรุณาโทรแจ้งการโอนเงินที่ Software Call Center  02- 949- 7816-20 ต่อ 17 หรือ 02-949-7816-20 หรือมือถือ

  MB1:085-199-2291 (Staff): SMS Available
 MB2:085-121-4151 (Staff): SMS Available
 MB3:081-825-3501 (Staff): SMS Available
 MB4:087-67-43377 (Staff): SMS Available
 MB4:088-208-5130 (Staff): SMS Available

 

  • กรุณาโอนเงินเกินจากยอดที่สั่งซื้อไว้ 1-9 บาทเพื่อให้ทางเราตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  • หลังจากโอนเงินมาแล้วกรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า หรือโอนจาก ATM หรือ ปรินหลักฐานการโอนในกรณีเป็นการโอนเงินผ่านบัตรเดรดิต
  • สินค้าจะจัดส่งถึงมือลูกค้าหลังจากแจ้งการโอนเงิน 2 - 3 วัน โดยทาง EMS ทั้งหมด